Trenčiansky evanjelik


Zborový časopis Trenčiansky evanjelik vznikol v roku 1999, kedy vo februári tlačou vyšlo jeho prvé číslo. Je zaregistrovaný pod číslom: EV 3051/09. Spravidla vychádza tri krát do roka v rozsahu osem strán formátu A4. Na jeho stranách možno nájsť informácie zo života cirkevného zboru, články na rôzne témy, ako aj aktuálne rozhovory či správy prevzaté z iných kresťanských časopisov z domova aj zahraničia.

ZBOROVÝ ČASOPISRočník 2018

1/2018 (pdf, 1.14 MB)
 • Martin Luther a Veľká noc 1530
 • Dejiny reformácie (1. časť)
 • Z kňazskej správy za rok 2017
 


Ročník 2017

3/2017 (pdf, 1.78 MB)
 • Martin Luther a Vianoce
 • Martin Luther a Biblia
 • Obnova nie je možná bez pokánia
 
2/2017 (pdf, 3.62 MB)
 • Reformácia znamená zmenu
 • Stará zmluva a obvinenie z protirečivosti
 • Biblický tábor ECAV Trenčín
 
1/2017 (pdf, 1.35 MB)
 • O tŕňovej korune zákona
 • Z kňazskej správy za rok 2016
 • Seniorálny konvent - kúkoľ a pšenica
 Ostatné ročníky


2016

3/2016 (pdf, 1.81 MB)
2/2016 (pdf, 2.17 MB)
1/2016 (pdf, 2.97 MB)

2015

3/2015 (pdf, 1.53 MB)
2/2015 (pdf, 2.15 MB)
1/2015 (pdf, 1.48 MB)

2014

3/2014 (pdf, 1.93 MB)
2/2014 (pdf, 6.38 MB)
1/2014 (pdf, 952.3 kB)

2013

3/2013 (pdf, 1.95 MB)
2/2013 (pdf, 1.61 MB)
1/2013 (pdf, 1.05 MB)

2012

3/2012 (pdf, 549.1 kB)
2/2012 (pdf, 1.13 MB)
1/2012 (pdf, 408.74 kB)

2011

3/2011 (pdf, 758.01 kB)
2/2011 (pdf, 855.39 kB)
1/2011 (pdf, 243.76 kB)

2010

3/2010 (pdf, 466.11 kB)
2/2010 (pdf, 414.54 kB)
1/2010 (pdf, 161.53 kB)

2009

3/2009 (pdf, 668.51 kB)
2/2009 (pdf, 822.93 kB)
1/2009 (pdf, 112.32 kB)

2008

3/2008 (pdf, 467.11 kB)
2/2008 (pdf, 546.59 kB)
1/2008 (pdf, 261.73 kB)

2007

3/2007 (pdf, 339.02 kB)
2/2007 (pdf, 922.31 kB)
1/2007 (pdf, 197.91 kB)

2006

3/2006 (pdf, 564.39 kB)
2/2006 (pdf, 369.49 kB)
1/2006 (pdf, 414.37 kB)

2005

4/2005 (pdf, 883.95 kB)
3/2005 (pdf, 353.47 kB)
2/2005 (pdf, 426.74 kB)
1/2005 (pdf, 347.25 kB)

2004

3/2004 (pdf, 354.21 kB)
2/2004 (pdf, 287.27 kB)
1/2004 (pdf, 189.45 kB)

2003

3/2003 (pdf, 741.06 kB)
2/2003 (pdf, 331.63 kB)
1/2003 (pdf, 2.33 MB)

2002

3/2002 (pdf, 2.16 MB)
2/2002 (pdf, 2.11 MB)
1/2002 (pdf, 2.07 MB)

2001

3/2001 (pdf, 2.22 MB)
2/2001 (pdf, 2.26 MB)
1/2001 (pdf, 2.19 MB)

2000

3/2000 (pdf, 2.18 MB)
2/2000 (pdf, 2.33 MB)
1/2000 (pdf, 2.18 MB)

1999

3/1999 (pdf, 1.99 MB)
2/1999 (pdf, 2.17 MB)
1/1999 (pdf, 2.22 MB)

 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2018
 
 

developed by den