ŠTÚROVA EVANJELICKÁ SPOLOČNOSŤVo fare cirkevného zboru v Trenčíne sa 25. marca 2000 podarilo uskutočniť prvé podujatie v rámci Štúrovej evanjelickej spoločnosti, ktorá vznikla na jeho pôde. Tento spolok sa považuje za klub existujúcej Spoločnosti pre Tvorbu T, ktorá je riadne zaregistrovaná a stanovy ktorej sú schválené kompetentnými úradmi zo strany štátu.

Štúrova evanjelická spoločnosť si kladie pred seba cieľ v rámci cirkevného zboru v Trenčíne, ktorý má výrazný charakter diaspory, svojou činnosťou (prednášky, exkurzie, poznávacie zájazdy) prispievať k duchovnému rastu a dospievaniu jeho členov, a tak zároveň upevňovať ich evanjelicko-luteránske povedomie a identitu. Programovo plánuje a organizuje ďalšie spoločné stretnutia, a je pripravená ochotne spolupracovať so všetkými ostatnými podobne orientovanými spoločnosťami, združeniami a klubmi v našej cirkvi.

Významným počinom v tomto smere bolo zorganizovanie celoslovenského stretnutia členov týchto spoločenstiev v septembri roku 2002 v Trenčíne. Jeho nosnou témou bola osobnosť a dielo kňaza, publicistu, básnika a politika Martina Rázusa. V súčasnosti vedie Štúrovu evanjelickú spoločnosť PhDr. Milan Šišmiš.

 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2018
 
 

developed by den