ONLINE EVIDENČNÝ LIST

Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
so sídlom v Trenčíne
Osobné údaje
Priezvisko* Rodné priezvisko Meno* Titul
Dátum narodenia* Miesto narodenia Štátna príslušnosť Národnosť
Stav Dátum zmeny stavu Telefónne čislo Povolanie
* - povinné položkyAdresa trvalého bydliska
Obec (mesto)* PSČ Časť obce (mesta)
Ulica* Číslo domu* Poschodie
* - povinné položkyAdresa prechodného bydliska
Obec (mesto) PSČ Časť obce (mesta)
Ulica Číslo domu PoschodieNáboženské úkony
Dátum a miesto krstu Dátum a miesto konfirmácie
Dátum a miesto občianskeho sobáša Dátum a miesto cirkevného sobášaÚdaje o vierovyznaní
Dátum a miesto prestupu do Evanjelickej cirkvi Predchádzajúce vierovyznanie
rk žiadne inéToto pole nevypĺnať (ochrana proti spamu): 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2018
 
 

developed by den