O NÁSZákladné informácie

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Trenčíne má podľa údajov posledného sčítania ľudu 3 735 členov. Z nich vyše 81% žije priamo v Trenčíne. Ostatní sú roztratení po okolitých obciach a mestečkách. Keďže Trenčín má dnes takmer 58 000 obyvateľov väčšinou rímsko-katolíckeho vyznania (38 000), z toho vyplýva, že je to zbor výrazne diasporálny. Evanjelici sa však v tunajšom prostredí nestrácajú, pretože im veľmi záleží na udržaní si vlastnej identity a zachovaní dedičstva Lutherovej reformácie.


Členstvo v cirkevnom zbore

Členom nášho cirkevného zboru sa môže stať každý pokrstený, ktorý má na jeho území trvalé bydlisko (cirkevná ústava pripúšťa výnimku). Stačí vyplniť evidenčný list a zaslať ho na náš farský úrad. Tu Vám ochotne odpovieme na akékoľvek otázky a pokiaľ to bude v našich silách, radi Vám aj pomôžeme.
GPS súradnice:

Evanjelický a. v. farský úrad, Jilemnického 18, Trenčín:
Evanjelický kostol, Vajanského 30, Trenčín:
Evanjelický cintorín, Horný Šianec, Trenčín:
Evanjelický kostol, Ľ. Štúra 10, Trenčianske Teplice:
Evanjelický kostol, Drietoma č. 97:
N 48.886857 E 18.030850
N 48.892187 E 18.037464
N 48.889152 E 18.039969
N 48.907421 E 18.173940
N 48.896320 E 17.956380
Zobraziť ECAV Trenčín na väčšej mape
 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2018
 
 

developed by den