NA STIAHNUTIESvet je Boží
(pdf, 24.22 MB)
Úvahy k témam z evanjelickej dogmatiky a etiky - celoživotné dielo Dr. h. c. prof. ThDr. Igora Kišša (4 zväzky).

ECAV Trenčín
(apk, 2.57 MB)
Mobilná aplikácia pre smartfóny s Androidom. Základné informácie o cirkevnom zbore, kontakty a navigácia.

Organový sprievod - pašie
(pdf, 7.16 MB)
Organový sprievod k pašiovým chorálom v harmonizácii od Jána Bunčáka st.

Organový sprievod
(pdf, 4.37 MB)
Organový sprievod k chorálom Evanjelického spevníka v harmonizácii od Jána Bunčáka st.

Bohoslužobné knihy ECAV
(zip, 923.72 kB)
Evanjelický spevník, Funebrál, Pašie a Chrámová agenda pre slabozrakých.

Malý katechizmus
(pdf, 126.48 kB)
Základy vierouky od reformátora Dr. Martina Luthera.

Augsburské vyznanie
(pdf, 272.32 kB)
Vyznanie viery, ktoré zostavil Filip Melanchton na sneme v Augsburgu roku 1530.

Cirkevno-právne predpisy
(docx, 435.6 kB)
Cirkevné ústavné zákony, zákony, nariadenia, záväzné úpravy, uznesenia Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku.

Zborový štatút
(pdf, 74.64 kB)
Štatút Cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Trenčíne.

Evidenčný list
(pdf, 253.12 kB)
Prihlasovací formulár pre nových členov Cirkevného zboru ECAV na Slovensku so sídlom v Trenčíne.

 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2018
 
 

developed by den