KONTAKTYDobrovoľné finančné dary a príspevky v prospech ECAV Trenčín
možno poukázať na účet vedený v SLSP:
SK74 0900 0000 0050 6621 8267

ĎAKUJEME!
Zborový farár: Mgr. Ján Bunčák


Adresa: Jilemnického 18, 911 01 Trenčín
Telefón: +421 32 6528044
Mobil: +421 918 828222
Email: trencin@ecav.sk


Zborový dozorca: Bc. Milan Samák


Adresa: L. Novomeského 9, 911 08 Trenčín
Telefón: +421 32 3810052
Mobil: +421 908 726777
Email: milan.samak@gmail.comGPS súradnice:

Evanjelický a. v. farský úrad, Jilemnického 18, Trenčín:
Evanjelický kostol, Vajanského 30, Trenčín:
Evanjelický cintorín, Horný Šianec, Trenčín:
Evanjelický kostol, Ľ. Štúra 10, Trenčianske Teplice:
Evanjelický kostol, Drietoma č. 97:
N 48.886857 E 18.030850
N 48.892187 E 18.037464
N 48.889152 E 18.039969
N 48.907421 E 18.173940
N 48.896320 E 17.956380
 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2018
 
 

developed by den