HISTÓRIATrenčín


Prvá zmienka o Trenčíne je zaznamenaná na mape sveta gréckeho zemepisca Claudia Ptolemaia z 2. storočia. Na nej zaznačil osadu pod menom Leukaristos, čo je grécka forma latinského názvu Laugaricio. Tak sa kedysi menoval dnešný Trenčín. Viac...


Trenčianske Teplice


Prvý písomný záznam o prameňoch kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach pochádza z roku 1242. Viac...
Drietoma


Drietoma predstavuje významnú filiálku nášho cirkevného zboru. Najstaršie zachované písomné zmienky o nej pochádzajú z rokov 1261 a 1321. Viac...

Nižšie evanjelické gymnázium


Nižšie evanjelické gymnázium z roku 1570 bolo v roku 1609 už plne organizovaným vyšším gymnáziom. Na jeho podpore sa zúčastňovalo mesto Trenčín ako jeho patrón, ale aj hradní páni Imrich Forgáč a Štefan Ilešházi I., neskorší uhorský palatín a jeho synovec Gašpar Ilešházi. Toto gymnázium zaniklo v dôsledku protireformačných tlakov v roku 1672. Viac...

Evanjelický cintorín


Po udomácnení Lutherovej reformácie v Trenčíne patrili evanjelikom v tomto bývalom slobodnom kráľovskom meste okrem dvoch kostolov a nižšieho gymnázia aj cintoríny, o ktoré prišli v roku 1671 pri násilnej rekatolizácii. Viac...

 
 
Posledná aktualizácia: 18.03.2018
 
 

developed by den