TRENČÍNEvanjelický kostol v Trenčíne
rok 1942

Prvá zmienka o Trenčíne je zaznamenaná na mape sveta gréckeho zemepisca Claudia Ptolemaia z 2. storočia. Na nej zaznačil osadu pod menom Leukaristos, čo je grécka forma latinského názvu Laugaricio. Tak sa kedysi menoval dnešný Trenčín.

Ešte významnejší doklad o Trenčíne je latinský nápis vytesaný do skaly Trenčianskeho hradu pochádzajúci z roku 179.

V neskoršom období sa Trenčín stal súčasťou Veľkomoravskej ríše. Po jej zániku v roku 907 sa stal významným strediskom a sídlom jednej z najväčších žúp vtedajšieho Uhorska. Prežil ťažké chvíle, akými boli nájazdy Tatárov (1241-1242). V 2. polovici 13. storočia postavili na hradnej skale obytnú vežu a okolo nej postupne pristavovali opevnenia a paláce.

Trenčín dosiahol veľký rozmach na rozhraní 13. a 14. storočia, kedy na Trenčianskom hrade vládol pán Váhu a Tatier Matúš Čák, nazývaný Trenčiansky (1260-1321).

V roku 1412 povýšil uhorský kráľ Žigmund Trenčín na slobodné kráľovské mesto.

V 15. storočí prišli na západné Slovensko husitské vojská. V roku 1431 obliehali Trenčiansky hrad, ale nepodarilo sa im ho dobyť. Na pamiatku tých čias je na hradnej skale vedľa rímskeho nápisu vytesaný z roku 1918 reliéf Jána Jiskru z Brandýsa, jedného z vtedajších vodcov husitských vojsk.

Evanjelický kostol v Trenčíne
okolo 1926

Začiatkom 16. storočia sa aj tu udomácnili myšlienky Lutherovej reformácie. Rozvoju reformácie v Trenčíne priala skutočnosť, že sa na jej stranu pridala rodina Iléšháziovcov, najmä Gašpar Iléšházi. Vtedy bola Evanjelická cirkev celé jedno storočie v Trenčíne väčšinová. Evanjelikom v tom čase patril aj kostol pod hradom. V roku 1570 vzniklo v Trenčíne nižšie evanjelické gymnázium - prvé svojho druhu na území nášho mesta vôbec.

Trenčín sa stal významným strediskom reformácie pre celé Považie. O tom svedčí aj skutočnosť, že sa v ňom konali významné cirkevné zhromaždenia. 5. októbra 1580 sa tu konala I. synoda, ktorá prijala zákony troch seniorátov: Trenčianskeho, Oravského a Liptovského. V tom čase kňazi, ktorí sa pridali na stranu reformácie, ešte stále patrili pod právomoc katolíckej vrchnosti. Evanjelická cirkev v Hornom Uhorsku sa od katolíckej vrchnosti osamostatnila až na synode v Žiline v roku 1610. V Trenčíne sa 27. januára 1619 konala II. synoda a 17. marca 1642 aj III. synoda.

V čase protireformácie Iléšháziovci konvertovali. Kostol pod hradom museli evanjelici odovzdať katolíkom. Niekoľko rokov sa stretávali v drevenom kostole Pod hríbom.

Evanjelický kostol v Trenčíne
oproti kostolu možno vidieť pôvodnú faru z roku 1889

Začiatkom 18. storočia vypukol v Trenčíne hlad a mor. Vznikol aj požiar, ktorý zničil celé vnútorné mesto a takmer celé predmestie. Zhorel aj evanjelický drevený kostol. Evanjelici sa potom zhromažďovali v stodole jedného z členov cirkevného zboru na Hornom Šianci. Dnes sa v tých miestach nachádza vôbec najstarší kresťanský cintorín na území Trenčína, ktorý je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi.

Po Tolerančnom patente si evanjelici postavili v Trenčíne dnešný kostol. Posvätili ho 29. septembra 1794 v deň svätého Michala.

V roku 1889 postavili pri kostole novú faru. Tá slúžila cirkevnému zboru do roku 1978, kedy ju štát cirkvi násilne vyvlastnil a dal asanovať. Celá farská parcela musela ustúpiť stavbe miestnej komunikácie a pôvodne neplánovanému parkovisku.

Evanjelický kostol v Trenčíne
- interiér kostola z r. 1935-1950 (kazateľnica nad oltárom)

Kostol opravili v roku 1935, kedy jeho interiér dostal celkom novú podobu - premiestnili kazateľnicu a postavili nový oltár, nad ktorým dominuje kríž z tmavočervenej žuly a na ňom podobizeň Ježiša Krista z bieleho mramoru. Dielo pochádza z rúk sochára Josefa Pospíšila. V kostole pre nedostatok miest na sedenie vybudovali nový chór. Kvôli premiestnenej kazateľnici postavili novú sakristiu. Zrekonštruovaný kostol posvätil 29. septembra 1935 biskup Západného dištriktu Dr. Samuel Štefan Osuský.

Po pripomienkach cirkevníkov, ktorí sa sťažovali, že zle počujú kázne Božieho slova, v roku 1950 vrátili kazateľnicu na pôvodné miesto.

Ďalšia veľká oprava kostola sa konala v rokoch 1985-87, kedy zbúrali sakristiu z roku 1935, na jej mieste postavili novú a na vežu nainštalovali nové hodiny. Posviacku vykonal generálny biskup ThDr. Ján Michalko.GPS súradnice:

Evanjelický a. v. farský úrad, Jilemnického 18, Trenčín:
Evanjelický kostol, Vajanského 30, Trenčín:
Evanjelický cintorín, Horný Šianec, Trenčín:
N 48.886857 E 18.030850
N 48.892187 E 18.037464
N 48.889152 E 18.039969


 
 
Posledná aktualizácia: 20.02.2018
 
 

developed by den