TRENČIANSKE TEPLICESvetelná fontána a evanjelická motlitebňa
v Trenčianskych Tepliciach

Prvý písomný záznam o prameňoch kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach pochádza z roku 1242.

Evanjelikov bolo v tomto meste vždy pomerne málo. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sem však začali prichádzať kúpeľní hostia a tí mávali evanjelické pobožnosti v rodnom jazyku - v nemčine a maďarčine. Neskôr sa začali služby Božie konať aj v slovenčine.

Po vzniku 1. Československej republiky sa v Trenčianskych Tepliciach konala prvá synoda evanjelickej cirkvi. Začala 18. januára 1921 a pokračovala až do 4. februára 1921.

Svetelná fontána a evanjelická motlitebňa
v Trenčianskych Tepliciach

V pozadí liečebňa súkromných úradníkov

Spomínaná synoda zasadala v Trenčianskych Tepliciach ešte raz a to 24.-25. mája 1921. Jej výsledkom bolo, že vznikla Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, ktorá sa organizačne oddelila od Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku.

Vtedy prijali aj prvú Cirkevnú ústavu, podľa ktorej sa naša cirkev spravovala dlhý čas.

Po 1. svetovej vojne prichádzali do Trenčianskych Teplíc za prácou mnohí ľudia. Usadili sa tu aj evanjelici. Spolu s kúpeľnými hosťami zatúžili mať svoj vlastný kostol. Postavili ho v kúpeľnom parku v blízkosti liečebného domu Machnáč podľa projektu Gustáva Dohnányiho. Posvätil ho generálny biskup Dr. Dušan Fajnor 12. júla 1931.

Evanjelická motlitebňa v Trenčianskych Tepliciach

Kostol postavili na svahu a po čase sa staticky narušil. Po náročnej rekonštrukcii ho 25. novembra 1995 posvätil zástupca biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ján Podlesný.

Evanjelici sa spočiatku stretávali v tomto kostole len v teplejšom období roka od jari do jesene. Najprv to bolo raz, potom dvakrát v mesiaci. Služby Božie konali domáci zborový farár a kapláni, ale aj niektorí kňazi z radov kúpeľných hostí. V súčasnosti sa služby Božie konajú v Trenčianskych Tepliciach pravidelne každú nedeľu.GPS súradnice:

Evanjelický kostol, Ľ. Štúra 10, Trenčianske Teplice:
N 48.907421 E 18.173940Evanjelická motlitebňa v Trenčianskych Tepliciach v súčasnosti
 
 
Posledná aktualizácia: 20.02.2018
 
 

developed by den