NIŽŠIE EVANJELICKÉ GYMNÁZIUMNižšie evanjelické gymnázium z roku 1570 bolo v roku 1609 už plne organizovaným vyšším gymnáziom. Na jeho podpore sa zúčastňovalo mesto Trenčín ako jeho patrón, ale aj hradní páni Imrich Forgáč a Štefan Ilešházi I., neskorší uhorský palatín a jeho synovec Gašpar Ilešházi. Toto gymnázium zaniklo v dôsledku protireformačných tlakov v roku 1672.

Na jeho pôde sa uplatnil celý rad významných pedagógov: prvý rektor tohto gymnázia básnik Peter Baroš, osobný priateľ renesančného vzdelanca Martina Rakovského; Mikuláš Colacinos, pravdepodobne rodák z Kolačína pri Dubnici, znalec hebrejčiny a gréčtiny; Ján Pruno-Fraštacký, autor latinských básní a prekladateľ Lutherovho katechizmu do češtiny; Daniel Dubravius, žilinský rodák, neskorší nitriansky superintendent; Martin Tarnóci z Beckova, tiež neskorší nitriansky superintendent; Ján Mecerius, exulant z Českého Těšína; Martin Monkovicenus, neskorší kňaz v trenčianskej hradnej kaplnke.

V evanjelických školských tradíciách potom pokračovala len nižšia evanjelická triviálna (trojtriedna) škola. Za zmienku stojí jej rektor Michal Mišovic z Rožňavy a Ján Turzo z Nosíc, absolvent wittenberskej univerzity, kňaz, jazykovedec a spolupracovník slávneho Mateja Bela na nevydanej monografii Trenčianskej župy.

Po vydaní Tolerančného patentu (1781) si v 90. rokoch 18. storočia postavila trenčianska evanjelická cirkev školu, ktorá mala dve oddelenia: ľudovú školu a vyššiu latinskú školu na úrovni nižšieho evanjelického gymnázia. Jej zriaďovateľom a prvým rektorom bol Ján Zúbek, trenčiansky rodák a neskorší svokor evanjelického kňaza a básnika Bohuslava Tablica. Medzi rektormi sa neskôr spomínajú viacerí. Za zmienku stojí napríklad Adam Škultéty zo Závady pod Čiernym vrchom, autor prvej práce o vyučovaní organovej hudby u evanjelikov pod názvom Melodyatura aneb partytúra (Brno, 1798).

Pre nedostatok finančných prostriedkov vyššia latinská škola po roku 1848 zanikla, a v činnosti pokračovala už iba ľudová škola, na ktorej sa až do jej zániku v roku 1913 ako na jedinej škole v Trenčíne vyučovali všetky predmety v slovenskom jazyku.

 
 
Posledná aktualizácia: 20.02.2018
 
 

developed by den