DRIETOMABývalá evanjelická škola v Drietome
pohľad spredu

Drietoma predstavuje významnú filiálku nášho cirkevného zboru. Najstaršie zachované písomné zmienky o nej pochádzajú z rokov 1261 a 1321.

Podľa rozhodnutia nitrianskeho biskupa sa v roku 1612 Horná Drietoma stala sídlom cirkevného zboru. Evanjelici si tam preto hneď postavili faru a v roku 1613 aj kostol.

V čase protireformácie prešiel na základe rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa v roku 1670 alebo 1672 evanjelický kostol v Drietome do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi. Evanjelický ľud stratil aj svojho duchovného pastiera a pod tlakom vrchnosti sa jeho väčšina vrátila späť do rímsko-katolíckej cirkvi. Asi jedna tretina však zostala verná zásadám reformácie.

Po Tolerančnom patente sa Drietoma stala filiálkou Trenčína. Drietomskí evanjelici v rokoch 1792-1794 veľkou mierou prispeli k stavbe kostola v Trenčíne. Vtedy žilo v Drietome okolo 300 evanjelikov.

Bývalá evanjelická škola v Drietome
pohľad z dvora

V tom čase nemali evanjelici v Drietome ani kostol ani faru, preto zatúžili mať aspoň školu, aby sa ich deti mohli učiť v evanjelickom duchu. Dovtedy chodili totiž do katolíckej školy. Náboženstvo ich vyučovali rodičia doma a ku konfirmácii sa pripravovali v Trenčíne. V 2. polovici 19. storočia si postavili jednotriednu školu. Po vzniku 1. Československej republiky v roku 1918 sa pomery v škole zlepšili, lebo dochádzka bola povinná a preto sa kontrolovala. V roku 1945 škola poštátnením zanikla.

Po 2. svetovej vojne sa evanjelikom v Drietome naskytla príležitosť kúpiť synagogu židovskej náboženskej obce, ktorá zanikla. Budovu adaptovali pre bohoslužobné účely a 6. novembra 1948 ju posvätil biskup Západného dištriktu Fedor Ruppeldt.

Bývalá evanjelická škola v Drietome
iný pohľad

V roku 1990 na pozemku vedľa kostola zbúrali schátralý rodinný dom a začali stavať modlitebňu s dvoma hlavnými miestnosťami. Jedna slúži pre bohoslužobné zhromaždenia v zimnom období a druhá na pohrebné účely. 4. novembra 1995 ju posvätil biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Osuský. Aj vďaka tomuto projektu sa duchovný život v Drietome stabilizoval.
GPS súradnice:

Evanjelický kostol, Drietoma č. 97:
N 48.896320 E 17.956380
Historická fotka oltára v Drietome Dnešná podoba motlitebne v Drietome
pohľad z dvora
Zvonica v Drietome
 
 
Posledná aktualizácia: 20.02.2018
 
 

developed by den