EVANJELICKÝ CINTORÍNFotka Štúrovcov
zľava je vdova po Karolovi Štúrovi, jej syn a vnučka
Po udomácnení Lutherovej reformácie v Trenčíne patrili evanjelikom v tomto bývalom slobodnom kráľovskom meste okrem dvoch kostolov a nižšieho gymnázia aj cintoríny, o ktoré prišli v roku 1671 pri násilnej rekatolizácii. Niekdajší mestský richtár D. Lipský, český exulant z Nemeckého (dnešného Havlíčkovho) Brodu, daroval evanjelickému zboru v Trenčíne na cintorín svoju záhradu na Hornom Šianci, do ktorého sa v súčasnosti pochováva v obmedzenej miere. Na malej ploche je v ňom pochovaných mnoho významných osobností náboženského a hospodársko-spoločenského života. Z nich sú to napríklad:
 • Ján Zúbek, narodený v roku 1745, zomrel v roku 1824, prvý potolerančný evanjelický kňaz a trenčiansky senior, autor Pašií, pedagóg a budovateľ terajšieho evanjelického kostola v Trenčíne
 • Karol Ľudomil Černo, narodený v roku 1820, zomrel v roku 1894, v Trenčíne začal pôsobiť ako farár v roku 1849, v Bratislave študoval v čase, keď tam pôsobil Ľ. Štúr a študovali viacerí štúrovci. I on patril medzi nich a takým ostal aj po odchode z Bratislavy, pôsobil literárne, písal príležitostné básne a úvahy do cirkevných i národných časopisov
 • Žigmund Križan, narodený roku v 1865, zomrel v roku 1921, farár a senior Trenčianskeho seniorátu
 • Ján Zeman, narodený v roku 1885, zomrel v roku 1975, farár a senior Trenčianskeho seniorátu, predstaviteľ československej vzájomnosti, zúčastnil sa priamo politickej práce, bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia v Prahe, pričinil sa o to, aby bola Teologická vysoká škola v Bratislave uznaná v roku 1935 za Teologickú fakultu
 • matka Ľudovíta Štúra
 • jej syn Ján, národný a kultúrny dejateľ
 • jej vnuk JUDr. Karol Štúr, dozorca Trenčianskeho seniorátu, národný dejateľ, signatár Martinskej deklarácie v októbri roku 1918, predseda miestnej Slovenskej národnej rady
 • JUDr. Ľudovít Dohnány, štúrovec, bojovník proti maďarizácii a dozorca Trenčianskeho seniorátu
 • JUDr. Ľudovít Miloš Mičátek, prvý dozorca Slovenskej evanjelickej cirkvi v Juhoslávii, obranca slovanských národností proti maďarizácii a vydavateľ Dolnozemského Slováka
 • Michal Wagner, podporovateľ slovenských evanjelických gymnázií v Revúcej a Turčianskom svätom Martine v 2. polovici 19. storočia
 • Pavol Stacho, redaktor Krás Slovenska
 • Gabriel Valocký, spoluzakladateľ Speváckeho zboru slovenských učiteľov
 • Michal Kišš, básnik a učiteľ
 • Mgr. Ján Halaša, lekárnik, publicista a umelecký fotograf známy aj v zahraničí
 • Svetozár Ábel, akademický maliar
 • Irena Schidlayová-Slavinská, akademická maliarka
 • Michal Hubocký, autor publikácie pre mládež s mravoučným obsahom
GPS súradnice:

Evanjelický cintorín, Horný Šianec, Trenčín:
N 48.889152 E 18.039969 
 
Posledná aktualizácia: 20.02.2018
 
 

developed by den